ServiceBroker top
 

Oplysninger om dig selv

Indtast dit navn og dine kontaktoplysninger. Brug eventuelt tabulatortasten til at skifte mellem felterne. Det er vigtigt at du indtaster din email adresse korrekt, ellers vil du ikke blive adviseret om status på sagen løbende.
Mobil nr.
Andet telefonnr.
Navn
Adresse
Postnr og by
E-mail
Afhentningsadresse

Oplysninger om varen

Vi har brug for information om varen der ønskes repareret. Udfyld fejlbeskrivelsen så detaljeret som muligt.
Reparationstype
Fabrikat
Varetype
Model
Serienr.
Afhentning
Købsdato
Fakturanr.
Købssted
Fejlbeskrivelse
Kommentarer
Medsendt tilbehør
Vedhæft filer

Betingelser for oprettelse af garantisag

For at oprette en garantireparation, skal du acceptere følgende betingelser:
  • Du skal vedlægge kopi af købsbeviset (vedhæftet fil eller udskrift) samt følgesedlen, som du skal udskrive, når du har oprettet sagen.
  • Varen er kun omfattet af garanti, hvis købsdatoen på fakturaen er dateret efter den 6. august 2018.
  • Varen er ikke dækket af garanti, hvis apparatet er parallelimporteret. Er du i tvivl kontakt da sælger eller producenten.
  • Garantien dækker ikke forbrugsstoffer og misligholdelse. Se menupunktet "Hjælp" i venstre side for mere information herom.
  • Er betingelser for garanti ikke opfyldt, bliver sagen behandlet som en tilbudsreparation. Afhentes et fejlfrit produkt, vil du blive pålagt transportudgiften.
  • Fremsendes en fejlfri vare, opkræves et undersøgelsesgebyr på mellem 100 og 500 kr. inkl. moms alt efter varetype.
  • Vælger du at få afhentet varen hos dig, er det muligt i hele Danmark undtaget ikke brofaste øer.
  • Oprettes en sag på et større TV til afhentning, skal apparatet være nedtaget og vægbeslag skal være afmonteret.
  • Oprettes en sag på et TV på 42" eller derover, skal der være en person tilstede til at hjælpe chaufføren.